20 lat kultywowania historii i lokalnej tradycji.

dodano 16-08-2010

W ubiegłą niedzielę, 15 sierpnia odbyły się główne uroczystości jubileuszowe Towarzystwa Miłośników Ziemi Jadownickiej. Towarzystwo w tym roku obchodzi 20-leci swojego istnienia. Na przestrzeni lat głęboko wpisało się w życie wsi i obecnie jest najprężniejszym stowarzyszeniem w Jadownikach. To dzięki działalności Miłośników Ziemi Jadownickiej w naszej małej ojczyźnie powstała Izba Regionalna oraz Stała Ekspozycja Rzeźby mieszcząca się w dzisiejszej siedzibie Towarzystwa. Dzięki ich działalności wiele osób z całego regionu, a także z Polski może podziwiać i na własne oczy zobaczyć życie mieszkańców oraz ich pracę w dawnych czasach. Nie sposób zapomnieć o publikacjach, które wyszły spod pióra Władysława Okasa, – członka stowarzyszenia, jadowniczanina – a niezbędne fundusze na wydanie pozyskało stowarzyszenie. Zapraszam do zapoznania się z przemówieniem obecnego prezesa TMZJ Tadeusza Tyki, które zostało wygłoszone podczas oficjalnych obchodów w Domu Strażaka w Jadownikach.Towarzystwo Miłośników Ziemi Jadownickiej oraz ZPiT Jadowniczanie
fot. Michał Krzywda

Szanowni Zebrani!

Rok bieżący, rok znaczących jubileuszy: 600-lecia Bitwy Pod Grunwaldem, 90-lecia Cudu Nad Wisłą, 7-lecia Zbrodni Katyńskiej jest także rokiem znaczących jubileuszy dla naszego środowiska. W tym także jakże pięknej uroczystości odpustowej 100-lecia konsekracji naszej parafialnej świątyni i 20-lecia naszego istnienia jako stowarzyszenia. 

TMZJ powstało w 1990 r. z inicjatywy Stanisława Podobińskiego, wówczas pracownika naukowego Akademii Pedagogicznej w Częstochowie, z ożenku a Anną Opoka, jadowniczaniana.

To właśnie on zainspirował grupę młodych ludzi z tzw. Kąta do podjęcia działań integracyjnych także poprzez zorganizowanie się w formie stowarzyszenia, którego celem będzie - niezależnie od rozrywki - także praca oświatowa, edukacyjna, kultywowanie szacunku dla tradycji, ochrona dóbr kultury materialnej, troska o pamięć, o zasłużonych mieszkańców oraz aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-gospodarczym Jadownik. Dziś chcemy dokonać krótkiego podsumowania mijającego XX-lecia. Nasze Stowarzyszenie w całym tym okresie stojąc na gruncie Statutu tak starało się wzbogacać formy działania, by praca organizacji była pożyteczna, skuteczna a równocześnie akceptowana przez środowisko i władze samorządowe wsi i gminy.

W minionym 20-leciu udało się nam zrealizować szereg inicjatyw, które wypełniając treść Statutu są postrzegane i dostrzegane w naszym środowisku. W minionym okresie upamiętniliśmy pięcioma tablicami pamiątkowymi i obeliskiem ważne dla naszej wsi wydarzenia i zasłużonych ludzi. Uczestniczyliśmy w renowacji Kwatery wojennej na cmentarzu wojskowym z lat 1914-1918, otoczyliśmy opieką pomnik ofiar II wojny światowej obok Domu Ludowego.

W naszych działaniach spotykaliśmy się ze zrozumieniem władz gminnych i sołectwa, Cenimy sobie życzliwość tych organów dla naszej pracy, wniosków i postulatów. Do najważniejszych działań zaliczamy jednak organizowanie okresowych konkursów wiedzy o historii i dniu dzisiejszym Jadownik. Są to okresowe konkursy międzyszkolne cieszące się ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Wiosną przyszłego roku powinna się odbyć piąta już edycja tego konkursu. Innym ogromnie ważnym przedsięwzięciem jest działalność edytorska stowarzyszenia. W całym tym okresie ukazało się kilkadziesiąt artykułów w prasie lokalnej i krajowej poświęconych Towarzystwu i naszej miejscowości.

Opracowano mapę Jadownik z rysem historycznym i planem ulic, przywrócono herb królewski wsi, przypomniano pierwsze zapisy historyczne dotyczące Jadownik, opracowano wreszcie folder Jadownik. Opracowano monografię poświęconą jadowniczanom, żołnierzom Armii Krajowej.

Wydaliśmy także przy współudziale Pana Władysława Okasa i jego autorstwa opracowania etnograficzne takie: „Jadownickie jasełka”, „Jadownickie wesele”, „Jadownicka pierzawka” oraz rozpowszechniliśmy: „Tradycje weselnych przyśpiewek i doroczne obrzędy i zwyczaje religijne”. Ostatnim wydawnictwem było opracowanie książkowe: „Z legend i starych opowieści o Jadownikach” oraz  „Sobótkowe obrzędy” i „Wigilia św. Andrzeja”.

Na wydanie oczekuje opracowanie, również Pana Władysława Okasa pt. „Moje pejzaże”. Bardzo ciekawa pozycja w dorobku autora. Podkreślenia wymaga fakt, że Pan Władysław Okas jest członkiem naszego stowarzyszenia. Chyba jednym z najbardziej aktywnych. Ta sfera działalności nie byłaby możliwa bez pomocy władz gminnych, ale także prywatnych sponsorów m.in. P. Zygmunta Popieli, P. Stanisława Sali, P. Edmunda Lesia, P. Ryszarda Grodnego i P. Jerzego Tyki oraz Tadeusza Duca.

To ich pomoc finansowa przyczyniła się do wydania w/wym. Pozycji oraz zakupu wartościowych książek na nagrody dla szkół. Bardzo cenimy sobie także współpracę z organizacjami działającymi w naszym środowisku, szczególnie zaś z miejscową jednostką OSP. Nigdy dotąd nie spotkaliśmy się z jakakolwiek odmową pomocy zarówno ze strony Prezesa OSP P. Adama Cebuli jak też Naczelnika jednostki P. Wacława Świerada. Bardzo dobrze układa się nasz współpraca z Powiatową Biblioteką Publiczną. Podziękowanie kierujemy do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób wspierali nas w naszych mniej lub bardziej nieudolnych działaniach.Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Jadownickiej, Tadeusz Tyka.
fot. Michał Krzywda

Przysłowiowym oczkiem w głowie jest dla nas utworzona w 2002 roku Izba Regionalna i siostrzana Stała Ekspozycja Rzeźby. Pierwsza powstała z inicjatywy działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego i członków TMZJ z ich prywatnych zbiorów i darowizn, zaś drugiej dał początek artysta rzeźbiarz Tadeusz Świerczek poprzez darowiznę trzydziestu rzeźb w drewnie, kamieniu, gipsie oraz darowiźnie finansowej na przygotowanie i wyposażenie ekspozycji. Izba Regionalna gromadzi kilkaset eksponatów w postaci narzędzi rolniczych, gospodarskich, kompletnych warsztatów rzemieślniczych, wyposażenia domostw i innych.

Stała Ekspozycja Rzeźby na przestrzeni ośmiu lat wzbogaciła się o kilkaset rzeźb ludowych autorstwa P. Władysława Okasa oraz kilkunastu rzeźb nieprofesjonalnych wykonanych przez Józefa Węgrzyna autora modelu popiersia Jana Pawła II na obelisku i katyńskiej tablicy pamiątkowej na pomniku cmentarnym.

O potrzebie istnienia tej placówki i Izby Regionalnej świadczy najlepiej fakt ich zwiedzania przez kilka tysięcy zainteresowanych i kilka pokoleń uczniów jadownickich - i nie tylko - szkół podstawowych i gimnazjów.

Inną sferą naszej pracy jest nasza częsta obecność w szkołach, spotkania z młodzieżą, ostatnio także spotkania autorskie P. Władysława Okasa z uczniami jadownickich szkół. Podkreślenia wymaga także nasz stały udział we wszystkich uroczystościach państwowych i kościelnych na ternie naszej miejscowości, uczestnictwo w akacjach pomocowych na rzecz Sołectwa, LKS-u i innych.

W ciągu dwudziestu lat zrealizowaliśmy wiele różnorodnych inicjatyw na rzecz naszego środowiska. Było to możliwe dzięki życzliwości sołtysów i rad sołeckich różnych kadencji, a także ogromnego zaangażowania części naszych działaczy, jak choćby Stanisława Świerczka, Andrzeja Babraja, Józefa Węgrzyna i członków zarządu stowarzyszenia, chociaż ich liczba mając na uwadze siedem 3-letnich kadencji jest niemal niezmienna. To praktycznie Ci sami ludzie. W najbliższym czasie należy w tym zakresie dokonać poprzez wybory, stosownych korekt personalnych m.in. po to by rozszerzyć i wzbogacić formy działania Towarzystwa.

Tadeusz Tyka - Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Jadownickiej


autor: Michał Krzywda

wstecz

Nick


Najczęsciej czytane artykuły

Ochotnicza Straż Pożarna w Jadownikach wzbogaciła się o nowy wóz strażacki marki Mercedes. Ja (...) więcej

W Jadownikach odbędą sie eliminacje powiatowe do XXII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i (...) więcej

Tradycja kolędowania zawiera w sobie bogactwo znaków i treści. Warto niektórym z nich (...) więcej

Eliminacje do XXII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych powiatu brzeskiego zakończone. Poniżej pr (...) więcej

Sylwester 2008/2009 już za nami. Jadowniczanie spędzali ten dzień na wiele sposobów. Niekt&oa (...) więcejNewsletter


Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach w serwisie

Valid: XHTML 1.0 | CSS 2.1 Copyright (C) 1999 - 2009 by jadowniki.pl Projekt i wykonanie: PIKSEL